Opłaty za przedszkole

Sposób dokonywania opłat za korzystanie z usług  przedszkola od dnia 1 września 2020r.

 

  1. Rodzic otrzymuje  informację – e-mail,  kwota do zapłaty
  2. Forma płatności  –   przelew
  3. Wpisujemy:

- Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliczce

 ul.Asnyka 40    32-020 Wieliczka

- imię i nazwisko dziecka

- jedną kwotę  /pobyt + żywienie/

Wpłaty dokonujemy  niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości, najpóźniej do 7 dnia m-ca, do tego dnia środki muszą znaleźć się na koncie przedszkola.

 

               Numer konta na który należy dokonać opłaty za przedszkole

      59 8619 0006 0010 0200 6028 0003

 

W przypadku  braku informacji o wysokości wpłaty, prosimy o kontakt z p.intendentką.

 

 

Opłaty za przedszkole obowiązujące

od 1 stycznia  2022 roku

 

Pobyt dziecka w przedszkolu :

- 5 godzin w godz. 800- 1300          

/jest  bezpłatny/

- dzieci sześcioletnie realizujące roczne przygotowanie przedszkolne

/pobyt bezpłatny/

- rodziny wielodzietne posiadające "Wielicką Dużej Kartę Rodziny 3+"

/ pobyt bezpłatny/

 

Pobyt dziecka w przedszkolu ( płatny)

- 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę /poza czasem bezpłatnym/

 

Żywienie   -  9 zł  /3 posiłki/

                   7,20 zł /2 posiłki/

                   4,50 zł /1 posiłek – obiad/

 

Forma płatności –  przelew – wpłaty do 7-go dnia każdego miesiąca

 

W przypadku nieobecności dziecka:

 - należy skontaktować się z p. intendentką w celu uzyskania informacji o wysokości opłat.           

W przypadku nie terminowej wpłaty naliczane będą odsetki, egzekucja należności odbywać się będzie w oparciu o przepisy art. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm./

 

 

Copyright © 2011 - 2022 Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliczce  |  Designed by Wankom