Ramowy rozkład dnia

GRUPA STARSZA


8.00 – 13.00 – Realizacja Podstawy Programowej

 

6.00 – 7.30 – Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze.

7.30 – 8.15 - Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne.

8.15 – 8.45 – Praca kompensacyjna, z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.

8.45 – 9.00 – Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

9.00 – 9.30 – Śniadanie. Eksponowanie pracy dyżurnych. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.

9.30 – 9.45 - Czynności samoobsługowe w WC i łazience. Zabiegi higieniczno-sanitarne.

9.45 – 10.45 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe i twórcze.

10.45 – 11.00 – Przygotowanie do drugiego śniadania. Drugie śniadanie.

11.00 – 11.45 – Czynności samoobsługowe przed wyjściem na zewnątrz (nauka ubierania się , wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków), zabawy dowolne, spacery, wycieczki, poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące.

11.45 – 12.00 – Przygotowanie do obiadu. Czynności kulturalno-higieniczne WC i łazience. Dalszy ciąg prac dyżurnych – nauka nakrywania stołów.

12.00 – 12.20 – Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kultura zachowania się przy stole.

12.20 – 12.40 – Zabiegi higieniczne.

12.40 – 13.00 - Relaks. Słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.

13.00 – 13.30 – Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna.

13.30 – 14.30 – Zabawy dowolne według wyboru dzieci. Pobyt na wolnym powietrzu.

14.30 – 14.45 – Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.45 – 15.00 – Zabiegi higieniczne.

15.00 – 17.00 – Zabawy inspirowane przez wychowanków, pobyt na wolnym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

 

GRUPA MŁODSZA


8.00 – 13.00 – Realizacja Podstawy Programowej

 

6.00 – 8.45 - Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne.

8.45 – 9.00 - Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

9.00 – 9.30 - Śniadanie. Eksponowanie pracy dyżurnych. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.

9.30 – 10.00- Czynności samoobsługowe w WC i łazience, nauka etapów mycia rąk. Doskonalenie tych czynności. Ćwiczenia samodzielności.

10.00 – 10.30- Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe i twórcze.

10.30 – 10.45- Przygotowanie do drugiego śniadania, drugie śniadanie.

10.45 – 11.45- Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków), zabawy dowolne, spacery, wycieczki – poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe : terenowe ,badawcze, tropiące.

11.45 – 12.00- Przygotowanie do obiadu. Czynności kulturalno – higieniczne w WC i łazience. Dalszy ciąg prac dyżurnych – nauka nakrywania stołów.

12.00 – 12.20 – Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kultura zachowania przy stole.

12.20 – 12.40 – Zabiegi higieniczne.

12.40 – 14.30 – Leżakowanie. Słuchanie bajek i muzyki.

14.30 – 14.40 – Ćwiczenia samodzielności. Przygotowanie do podwieczorku.

14.40 – 14.50 – Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.50 – 17.00 – Zabawy dowolne i zabawy kołowe ze śpiewem, pobyt na wolnym powietrzu. Zabawy inspirowane przez dzieci, gry, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.

Copyright © 2011 - 2022 Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliczce  |  Designed by Wankom