Informacja


Informujemy Rodziców/Opiekunów o zgłoszeniu przez Rodziców dwóch 
przypadków choroby Bostonka.

Copyright © 2011 - 2021 Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliczce  |  Designed by Wankom