Zamierzenia

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNE

 

WRZESIEŃ 2022 r.

 

 GRUPA I – BIEDRONKI

 

WITAMY W PRZEDSZKOLU

- poznanie imion kolegów i koleżanek z grupy, zabawy integracyjne,

- poznanie pomieszczeń przedszkolnych oraz ogrodu,

- wspólne tworzenie kodeksu przedszkolaka,

- wdrażanie do bezpiecznej zabawy w przedszkolu i ogrodzie.

 

BEZPIECZNA I WESOŁA DROGA DO PRZEDSZKOLA

- poznanie zasad zachowania podczas spaceru,

- kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego i bezpiecznego,

uczestniczenia w ruchu drogowym,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

 

WITAMY PANIĄ JESIEŃ

 - zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku

ze zmianą pory roku,

- komponowanie pracy plastycznej z wykorzystaniem materiału przyrodniczego,

- kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów w oparciu o jedną cechę

- kształtowanie spostrzegawczości.

 

 

 OWOCOWY ZAWRÓT GŁOWY

- rozwijanie sprawności grafomotorycznej,

- doskonalenie pamięci poprzez naukę rymowanek,

- kształtowanie pojęcia: koło, rozpoznawanie koła wśród innych figur,

- kształtowanie spostrzegawczości.

 

 

 

GRUPA II – MOTYLKI

 

WITAJCIE W PRZEDSZKOLU

- poznanie pań nauczycielek i pozostałych pań opiekunek, przedszkola, jego pomieszczeń

i zasad w nich obowiązujących

 - przełamywanie lęku separacyjnego, zapoznanie z rówieśnikami z grupy

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania zapisu własnego imienia

- rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej

 

 WAKACYJNE WSPOMNIENIA

- wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na temat wakacji

- czytanie globalne wyrazu lato

- zapoznanie z mapą Polski

- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej

 

JESTEŚMY BEZPIECZNI

- zwrócenie uwagi na to komu i w jakich sytuacjach można podać swój adres, a komu nie

- wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze

- zapoznanie z numerem alarmowym 112

- zapoznanie z rolą i zadaniami policji, wzbudzanie szacunku i zaufania do zawodu policjanta

 

W POSZUKIWANIU JESIENI

- rozróżnianie i nazywanie jesieni jako pory roku

- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią

- określanie i nazywanie podstawowych kolorów

- dostrzeganie rytmu i kontynuowanie go

 

 

GRUPA III – ŻABKI

 

PRZYJACIÓŁ POZNAĆ CZAS, PRZEDSZKOLE WITA NAS

- kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej

- budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji

- wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu

- wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa

 

STOP! UWAGA! NIEBEZPIECZNE! ZASAD NAUCZ SIĘ KONIECZNIE!

- umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego

- poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających bezpieczeństwu

- rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych

- kształtowanie orientacji przestrzennej, a w szczególności umiejętności określania kierunków

 

OPOWIEŚCI ZŁOTEJ JESIENI

- utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o obecnej porze roku

- zapoznanie z popularnymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w parku i w lesie

- uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie jesieni

- uświadomienie konieczności chronienia przyrody

 

JESIEŃ W SADZIE

- poznaje wygląd owoców dojrzewających w sadzie.

- poznaje wygląd i smak owoców.

- klasyfikuje przedmioty według jednej cechy.

- interpretuje ruchowo utwór.

- rozwija sprawność manualną.

 

 

 

GRUPA IV - JAGÓDKI

 

WITAMY W PRZEDSZKOLU

- konstruowanie kodeksu grupowego,

- rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej,

- rozwijanie mowy

 

DROGA DO PRZEDSZKOLA

- rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni,

- rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym,

- rozwijanie sprawności fizycznej

 

TO BYŁY WAKACJE!

- rozwijanie mowy i myślenia,

- rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej,

- zapoznanie z mapą Polski

 

NADESZŁA JESIEŃ

- wzbudzanie zainteresowań przyrodą,

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania,

- rozwijanie sprawności manualnej

 

CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ?

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt,

- rozwijanie aktywności badawczej

 

 

GRUPA V – JEŻYKI

 

WITAMY W PRZEDSZKOLU

- integrujemy się z grupą

- stosujemy zwroty grzecznościowe

- rozwijamy umiejętność budowania odpowiedzi na pytanie w oparciu o ilustrację

- rozumiemy konieczność przestrzegania zasad grupowych

- kształtujemy myślenie przyczynowo – skutkowe

 

MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

-poznajemy zasady ruchu drogowego

-rozwijamy umiejętności klasyfikowania na podstawia jednej cechy -wielkości

-poznajemy wybrane znaki drogowego

-rozwijamy sprawność manualną

-rozwijamy mowę,utrwalamy zasady ruchu drogowego i pieszych

 

JESIEŃ W SADZIE

-rozbudzamy zainteresowanie nową porą roku – jesienią

-nazywamy jesienne owoce , rozpoznajemy je po smaku,zapachu i wyglądzie

-wyrabiamy nawyk mycia rak przed posiłkiem i owoców przed spożyciem

-idziemy na wycieczkę do sadu ,rozmawiamy z panem sadownikiem

-robimy zapasy na zimę

 

 WITAMY Z SADU I OGRODU

-poznajemy cechy kwadratu,rozwijamy umiejętności klasyfikowania

-obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią

-odkrywamy zapis cyfrowy liczb 1,2

-rozwijamy umiejętność obserwowania,rozpoznawania i nazywania warzyw

-poznajemy sposoby przygotowania warzyw i owoców na zimę

 

 

 

 

Copyright © 2011 - 2022 Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliczce  |  Designed by Wankom