Obszar nr 1 - Ruch w przedszkolu

Zabawa i sport posiadają istotne znaczenie pedagogiczne, ponieważ przyczyniają się do ogólnego rozwoju dzieci i wspierają ich aktywność.

Organizowane różnorodne ćwiczenia i zabawy gimnastyczne umożliwiają wszechstronne i wielokierunkowe oddziaływanie  ,
na bawiących się, stanowiąc w procesie wychowania nie tylko najbardziej atrakcyjny, lecz zarazem najdostępniejszy i najbardziej uniwersalny środek wychowawczy.

Zabawy i gry ruchowe odgrywają przede wszystkim rolę bodźca fizycznego, oddziałującego na fizyczną stronę osobowości człowieka, co powoduje, iż są jednym z najbardziej uniwersalnych środków wychowania fizycznego.

Zabawom i grom ruchowym tak lubianym przez dzieci, towarzyszy zwykle duże zaangażowanie uczuciowe i przeżywanie emocji, które są związane z nieskrępowaną radością i zadowoleniem, sprzyjającą wypoczynkowi i odprężeniu, a zarazem skupieniu uwagi
i zainteresowania.

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ GIMNASTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM POMOCY NIEKONWENCJONALNYCH- PLASTIKOWYCH BUTELEK.

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliczce

Data : 27.02.2014r.

Grupa : 5-latki 

Temat: Ćwiczenia i zabawy z wykorzystaniem plastikowych butelek

Cel ogólny:

 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry, zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne

Cele szczegółowe:

 • dziecko doskonali spostrzegawczość i dokładność podczas ćwiczeń,
 • dziecko uczy się wykorzystywać odpad do bezpiecznej zabawy

 

Środki dydaktyczne: plastikowe butelki najlepiej jednakowej wielkości dla wszystkich dzieci

Przebieg ćwiczeń:

 • Powitanie  
 • Przekładanie butelki z ręki do ręki – z przodu, z tyłu, nad głową, pod kolanem. stojąc w miejscu, w chodzie i w biegu w różnych kierunkach.
 • Podrzuty butelki w górę i chwyt oburącz, jednorącz lub dowolnie. Po opanowaniu chwytów można wykonywać dodatkowe zadania przed chwytem: klaśnięcie w dłonie z przodu, z tyłu, wykonanie przysiadu, obrót wokół siebie w prawo, w lewo itp.
 • W staniu lub siadzie skrzyżnym – podbijanie butelki dłońmi, a następnie toczenie jej po wyciągniętych ramionach /ćwiczyć na zmianę podbijanie i toczenie/.
 • W staniu, butelka w jednej ręce – półprzysiady i wyprosty, z jednoczesnym zataczaniem kół butelką prawą i lewą ręką na zmianę.
 • W staniu, butelka wzniesiona w górę trzymana oburącz – puścić butelkę i złapać zanim dotknie podłoża.

      Stanie w rozkroku, butelka w górze trzymana oburącz – skłon w przód z dotknięciem butelką podłoża i wyprost z przeniesieniem butelki w górę nad głowę.

 • Stanie w rozkroku, butelka w górze trzymana oburącz – skłon w przód i zataczanie kół dookoła jednej i drugiej stopy – rysujemy ósemki /ruch powinien być ciągły, przekazywanie butelki z ręki do ręki zręczne/.
 • W staniu, butelka w jednej ręce – przekładanie butelki z ręki do ręki, wolno skłaniając się w przód aż do pełnego skłonu. Zatoczenie pełnego koła po podłożu i powolny wyprost tym samym sposobem, zmieniając kierunek podawania butelki.
 • W siadzie skrzyżnym, butelka na kolanach trzymana oburącz – wznos butelki w górę i głęboki skłon w przód.
 • Siad skrzyżny, butelka na głowie, podtrzymywana palcami rąk – skręty tułowia w lewo i w prawo; po kilku powtórzeniach ćwiczenia wykonywać kilka rzutów i chwytów butelki.
 • Siad rozkroczny, butelka w górze trzymana oburącz – skrętoskłon do prawe4j stopy i próba przełożenia przez nią butelki. Wyprost i wykonanie skrętoskłonu do lewej stopy. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy, zwracając uwagę na trzymanie butelki oburącz i nie zginanie kolan.
 • Siad klęczny, butelka przed kolanami, dłonie na butelce – odsuwanie butelki szybkim ruchem w przód i przysuwanie do kolan.
 • Leżenie przodem, butelka z przodu w odległości wyciągniętych rąk lub nad czołem – skłon tułowia w tył, z jednoczesnym uniesieniem butelki /wytrzymać skłon/, a następnie powrót do pozycji wyjściowej.
 • Leżenie przodem, ręce zgięte w łokciach, dłonie na podłożu przy barkach, butelka ustawiona w małej odległości od twarzy – głęboki wdech nosem i silny wydech ustami w stronę butelki. Ćwiczący powtarzają ćwiczenie, kilkakrotnie starając się silnym wydechem przewracać butelkę.
 • Leżenie przodem, butelka w jednej ręce – przekazywanie butelki ruchem okrężnym z ręki do ręki przed twarzą i za plecami w jednym i w drugim kierunku /cały czas ręce proste w łokciach.
 • Leżenie tyłem, butelka za głową w położeniu poziomym trzymana oburącz – jednoczesny wznos nóg i rąk i dążenie do spotkania stóp z butelką, a następnie powrót do pozycji wyjściowej.
 • Leżenie tyłem, butelka między stopami pionowo, ręce wzdłuż tułowia – przeniesienie nóg za głowę /leżenie przewrotne/ i dotknięcie butelką podłoża. Powtórzyć ćwiczenie kilka razy.
 • Pożegnanie – czynności porządkowe.

 

 

SCENARIUSZ  ZABAW  RUCHOWYCH  Z  WYKORZYSTANIEM CHUSTY  ANIMACYJNEJ  - MET. KLANZA

 

 

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliczce

Grupa: 5, 6 - latki

Data: 20.02.2014

Temat zajęcia: Kolorowe zabawy z chustą animacyjną

 

Cele ogólne:

- Rozwijanie wrażeń wzrokowych, dotykowych.
- Usprawnianie ruchowe.
- Rozwijanie świadomości własnego ciała, przestrzeni i działania w niej.
- Kształtowanie współpracy ze współćwiczącymi i umiejętności integrowania się.
- Rozwijanie poczucia bezpieczeństwa.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

- współdziała w zabawach poprzez zabawę integrującą
- nazywa kolory
- reaguje ruchem na zmiany tempa muzyki
- określa swoje emocje
- potrafi zachować się bezpiecznie podczas zabawy, ćwiczeń

Środki dydaktyczne:

Chusta animacyjna, piłka, zabawki pluszowe.

 

Przebieg:
1. Powitanie

2. Zabawy z chustą
„Bieganie z chustą”
Dzieci trzymają chustę za uchwyty i biegając po obwodzie koła, na przemian podnoszą ją i opuszczają (prowadzący w czasie zabawę może wydawać komendy – góra, dół)

„Imiona”
Dzieci siedzą na chuście, turlają do siebie piłkę, mówiąc swoje imię oraz imię osoby, do której piłka jest rzucana

„Czy masz ten kolor?”
Na podłodze rozłożona jest chusta. Wszyscy stają wokół niej, przypisując się tym samym do jakiegoś koloru. Dwie, trzy osoby wchodzą na chustę (bez obuwia). Gdy rozlegnie się muzyka, skocznym krokiem przesuwają się w prawo; gdy muzyka cichnie, zatrzymują się na jakimś kolorze. Muszą wówczas u siebie lub u kolegi wskazać coś, co jest w tym samym kolorze np.: ubranie, przedmiot, kolor oczu itd.

„Kogo brakuje?”
Dzieci stoją w kręgu z zamkniętymi oczami, trzymając chustę na wysokości pasa. Prowadzący wybiera osobę (może być ich więcej) wchodzi pod chustę. Następnie wszyscy otwierają oczy i zgadują, kto jest pod chustą

„Kolorowa gwiazda”
Wszyscy leżą na chuście (nogi mają skierowane do środka chusty). Jednocześnie wykonują polecenia:
- turlamy się w prawo dwa razy,
- trzymamy się za ręce i ponosimy je do góry, kładziemy je za głowę i znowu podnosimy do góry,
- trzymamy się za ręce, podnosimy się i siadamy,
- trzymając się za ręce, podnosimy się i wstajemy, a następnie kładziemy się,
- trzymając się za ręce, podnosimy nogi do góry (zaczepiając stopy o stopy sąsiadów) siadany, opuszczając nogi

 „Kolorowe wycieczki”
Wszyscy siedzą na podłodze, trzymając chustę na wysokości pasa. Prowadzący podaje nazwę koloru, a osoby trzymające ten kolor, zamieniają się miejscami, przechodząc pod chustą. Dla urozmaicenia, utrudnienia prowadzący może wymienić więcej niż jeden kolor

„Kopnij piłkę”
Dzieci stoją, trzymając napiętą chustę, pod którą znajduje się piłka. Jedna osoba kopie piłkę, a inna, na wyczucie, przyjmuje ją i podaje do następnej. Piłka powinna toczyć się po ziemi

 „Piłka w górę – strzelanie”
Dzieci trzymają chustę za uchwyty. Na jej środku leży piłka. Powoli, równocześnie wszyscy podnoszą chustę do góry, po czym energicznie opuszczają ją, piłka została wystrzelona w górę

„Kwiat lotosu”
Jedna osoba siedzi na środku chusty z nogami pod brodą, pozostali uczestnicy zabawy trzymają chustę za brzeg. Zwracają się w prawą stronę i idąc powoli, zawijają siedzącego na wysokość ramion, zatrzymują się i na trzy, cztery równocześnie i szybo wycofują się

„Sztorm”
Na chustę wrzucamy lekkie przedmioty ( pluszaki) - wachlujemy chustą (w górę i na dół). Podczas wachlowania nie mogą one spaść z chusty.

3. Wypowiedzi dzieci na temat emocji towarzyszących zabawie.

4. Pożegnanie – czynności porządkowe.

Copyright © 2011 - 2022 Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliczce  |  Designed by Wankom