Obszar nr 3 - Edycja zdrowotna

Hej przygodo!

„Jedzie rowerek na spacerek, na słoneczko, na wiaterek”- tak nasze przedszkolaki mknęły ścieżką rowerową Puszczy Niepołomickiej. Promyki jesiennego słońca rozpalały twarze milusińskich i wprawiały w doskonały nastrój. Sceneria wokół była wyjątkowa, bowiem jesień przepięknie wybarwiła liście , trawy i drzewa. Przedszkolaki bezpiecznie pokonały wyznaczoną trasę i usiadły do posiłku. Kanapki w tym otoczeniu smakowały wyjątkowo. Kolejną propozycją były zabawy i gry zręcznościowe. Dzieci rzucały żołędzie i kasztany do wyznaczonego celu.  Kolejną atrakcją była jazda na czas. Mali rowerzyści  wykazali się nie tylko siłą i zręcznością, ale i odpornością emocjonalną, bowiem zwycięzca był tylko jeden. Zabawy kołowe z piosenką były okazją do odpoczynku przed trasa powrotną.
Mali rowerzyści, po wspaniałej rowerowej przygodzie, wrócili  do przedszkola z pełnym uśmiechem i bagażem  fantastycznych wspomnień.

Dzieci korzystając z pierwszych wiosennych promieni słońca  nabyły umiejętności pokonywania toru przeszkód. Natomiast pod hasłem: „W zdrowym ciele zdrowy duch, kiedy wiosna ćwicz za dwóch” na sportowo powitały nową porę roku.

 

SCENARIUSZ WYCIECZKI ROWEROWEJ DO NIEPOŁOMIC

 

Placówka: Przedszkole Samorządowe  nr 2 w Wieliczce.

Cele:

- Wskazanie dzieciom różnych możliwości aktywnego spędzania czasu.

- Poznanie walorów najbliższego regionu.
- Poznanie zasad bezpiecznego prawidłowego poruszania się po drogach.
- Pogłębianie więzi koleżeńskich.

Przebieg:

     1. Podanie celu wycieczki.

- rozmowa na temat aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

     2. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa .

     3. Przejazd busem.

     4. Kontakty indywidualne z dziećmi.

     5. Śpiewanie piosenek.

     6. Przybycie na miejsce – Puszcza Niepołomicka

     - Podanie programu i ustalenie zasad obowiązujących w tym miejscu.

     - Przejazd rowerami po wyznaczonej trasie.

     - Odpoczynek, poczęstunek.

     - Zabawy i gry zręcznościowe – rzucanie żołędzi i kasztanów do wyznaczonego celu.

     - Jazda rowerem na czas.

     - Zabawy kołowe z piosenką.

7. Powrót do przedszkola.

8. Podsumowanie wyjazdu : dzielenie się wrażeniami.

9. Praca plastyczna „Moje wspomnienia z wycieczki”.

 

SCENARIUSZ ZABAW RUCHOWYCH W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

 

 

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliczce

Grupa: 5, 6 - latki

Data: 13.03.2014

Temat zajęcia: Tor przeszkód

 

Cele ogólne:

- Nabywanie umiejętności bezpiecznego korzystania z urządzeń i sprzętów przeznaczonych do zabaw na powietrzu.
- Nabywanie umiejętności pokonywania toru przeszkód.
- Kształtowanie poprawnej postawy podczas współzawodnictwa.

- Radość z wygranej i przyjmowanie ewentualnej przegranej.

 

 

Cele szczegółowe:

Dziecko:

- doskonali cechy motoryki: zwinność, szybkość, płynność ruchów

- porusza się po wyznaczonej przestrzeni –tor konkurencji sportowej

- poprawnie reaguje na sygnały wzrokowe, słuchowe i słowne

- wykonuje różne ruchy i elementy ćwiczeń płynnie, z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw i ćwiczeń ruchowych

- przestrzega i szanuje zasady obowiązujące w poszczególnych konkurencjach sportowych

 

 

Środki dydaktyczne:

Przybory gimnastyczne: piłki, woreczki, szarfy, paletki, lotki, kosze, pachołki, płotki.

 

 

Przebieg:

 

 • Zbiórka na boisku sportowym.
 • Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas ćwiczeń na torze przeszkód.
 • Zabawa ożywiająca: „Figurki”.
 • Pokonanie toru przeszkód na czas -bieg z piłką po wyznaczonym torze i oddanie rzutu do kosza.

 

Trasa biegu podzielona jest na stanowiska z przyborami.

- pierwszy etap to pokonanie biegiem trasy wyznaczonej przez pachołki,

- następnie przeskok przez płotki,

- oddanie rzutu do kosza,

- powrót biegiem.

 

 • Tworzenie dwóch drużyn poprzez odliczanie do dwóch, 
 • Bieg z woreczkiem na głowie

- zawodnik na głowie umieszcza woreczek i pokonuje trasę do kosza, zdejmuje woreczek i oddaje rzut do kosza, powrót biegiem i przekazanie woreczka następnej osobie z drużyny.

 • Bieg z lotką umieszczoną na paletce

- zawodnik trzyma w ręku paletkę i pokonuje trasę do kosza, obiega kosz dookoła, powrót biegiem i przekazanie paletki następnej osobie z drużyny.

 • Slalom

- pokonanie biegiem trasy wyznaczonej przez pachołki, przeciąganie szarfy z dołu do góry, obiegnięcie kosza i powrót.

 

Podsumowanie zajęć – czynności porządkowe.

SCENARIUSZ  POWITANIA WIOSNY NA SPORTOWO

 

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliczce

Data: 21.03.2014

Hasło turnieju: W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH, KIEDY WIOSNA ĆWICZ

ZA DWÓCH.

Cel ogólny:

 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Kształtowanie postawy prozdrowotnej
 • Wdrażanie do współdziałania i współżycia w grupie
 • Wdrażanie do czynnego wypoczynku
 • Poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • czynnie uczestniczy w zawodach
 • przestrzega umów
 • pokonuje trudności
 • zgodnie współpracuje, wykonuje postawione zadania
 • odczuwa radość ze swoich osiągnięć i umiejętności
 • rozumie znaczenie sportu dla zdrowia

Przybory i przyrządy: 

Tablica punktacji, magnetofon, płyta CD, pachołki , piłki, woreczki, szarfy, talerzyki papierowe, jajka styropianowe, obręcze, medale.

Przebieg:

1. Powitanie wszystkich grup.

2. Przedstawienie uczestniczących drużyn

Wskazanie drużynom miejsca ustawienia.

W zawodach biorą udział trzy drużyny

- drużyna pszczółek

- drużyna motylków

- drużyna żabek

3. Wyjaśnienie zasad uczestnictwa w konkurencjach.
Konkurencje zostaną zaliczone, gdy drużyna siedzi w rzędzie w siadzie skrzyżnym. Punkty za wykonane zadanie będą przyznawane w kolejności:

- I miejsce – 3pk  ( 3 listeczki)

- II miejsce – 2pk.

- III miejsce – 1pk. 

4. Złożenie przyrzeczenia sportowego przez zawodników

My przedszkolacy przyrzekamy
1) Wykonywać wszystkie zadania sportowe do końca i dokładnie

( przyrzekamy)
2) Nikogo nie popychać i nie oszukiwać
3) Nie płakać, gdy przegramy
4) Bawić się wspaniale i uśmiechać się stale

5. Rozgrzewka. Zabawa ,,Głowa, ramiona”

Bo gimnastyka dobra sprawa,
dla nas wszystkich to zabawa.
Ręce w górę, w przód i w bok,
skłon do przodu w górę, skok.

Ref.: Głowa, ramiona, kolana, pięty,
kolana, pięty, kolana, pięty.
Głowa, ramiona, kolana, pięty,
oczy, uszy, usta, nos.

6. Przypomnienie hasła turnieju:

„W zdrowym ciele zdrowy duch, kiedy wiosna ćwicz za dwóch”

7. Konkurencje:

 • Kto pierwszy ten lepszy

Dzieci biegną do pachołka , okrążają go i wracają jak najszybciej do swojego zespołu.

 • Przewlekanie szarfy.

Dzieci biegną do szarfy, przewlekają w dowolny sposób, okrążają pachołek i wracają na miejsce.

 • Prezentacja piosenki o wiośnie - gr. I
 • Wyścigi żabek

Dzieci pokonują wyznaczoną trasę skacząc do pachołka w podporze przodem „żabki”, wstają, okrążają pachołek

 • Utrzymanie równowagi

Ta konkurencja polega na przejściu wyznaczonej trasy z woreczkiem na głowie w taki sposób, aby go nie upuścić.

 • Prezentacja piosenki o wiośnie - gr. II
 • Sadzenie ziemniaków

W rzędzie rozłożone są obręcze. Dzieci otrzymują po 3 woreczki, które wkładają kolejno do każdego krążka po jednym woreczku, dobiegają do pachołka, okrążają go

 i z powrotem zbierają woreczki, oddając je kolejnemu zawodnikowi.

 • Zabawa w kelnera.

Na papierowym talerzu kładziemy styropianowe jajka. Dziecko pokonuje wyznaczoną trasę, w taki sposób, aby jajko nie spadło z talerza.

 • Prezentacja piosenki o wiośnie - gr. III
 • Krecik

Wszyscy stoją w rzędzie, w rozkroku odsunięci od siebie w małej odległości. Na sygnał ostatni zawodnik  przechodzi czołgając się między nogami współćwiczących, ustawia się na początku rzędu w rozkroku, dając tym samym pozwolenie na start następnemu zawodnikowi.

 • Wyścig piłek w rzędach

Zawodnicy stoją w rzędzie. Pierwszy zawodnik trzyma piłkę. Na sygnał podaje ją górą, piłka wędruje na koniec rzędu do ostatniego zawodnika, ten biegnie z nią na początek rzędu i ponownie podaje ją górą do ostatniego zawodnika. Piłka wędruje tak długo aż zawodnicy powrócą do ustawienia wyjściowego.

 • Prezentacja piosenki o wiośnie - gr. IV
 • Pokonaj przeszkodę

Na sygnał dzieci dobiegają do danej przeszkody , przechodzą przez nią, dobiegają do pachołka, okrążają go i wracają jak najszybciej do swojego zespołu.

 • Prezentacja piosenki o wiośnie - gr. V

8. Podziękowanie drużynom za wspólną zabawę, a pozostałym dzieciom za wspaniałe kibicowanie.

9. Ogłoszenie wyników konkurencji, pogratulowanie zwycięskiej drużynie, wręczenie wszystkim drużynom medali.

10. Wspólna zabawa do piosenki „Bal na łące”.
11. Pożegnanie poszczególnych grup.

 

Copyright © 2011 - 2022 Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliczce  |  Designed by Wankom