Rekrutacja

Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli:
 
Szanowni Rodzice! Nadszedł czas, kiedy podejmiecie Państwo decyzję o zapisaniu Waszego dziecka do przedszkola.
Poniżej podajemy informacje o terminach i kryteriach rekrutacji.
 

- Uchwała Rady Miejskiej w Wieliczce nr XXXIII/406/2017 (Dz.U.Woj.Mał.poz.2587)

- Uchwała Rady Miejskiej w Wieliczce nr V/50/2019 (Dz.U.Woj.Mał.poz.1871)

Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się również na stronie internetowej Miasta i Gminy Wieliczka

 - Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

- Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w sprawie podania do wiadomości kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2021/2022
 

Informujemy uprzejmie,  że rodzice dzieci które będą kontynuować edukację w naszym przedszkolu w r.szk.2021/2022, zobowiązani są pobrać ze strony internetowej  przedszkola „Deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej” oraz „Deklarację w sprawie korzystania z usług przedszkola” Wypełnione, należy złożyć w przedszkolu do dnia  16 lutego 2021r.

Nie złożenie deklaracji w w/w terminie będzie równoznaczne z rezygnacją korzystania z przedszkola.

 

 
 

Rekrutacja 2021/2022 – składanie wniosków

- Forma wypełniania wniosku – wyłącznie elektroniczna

- Brak  możliwości wypełnienia wniosku na terenie przedszkola

- Do wniosku należy dołączyć  załączniki  potwierdzające  spełnianie wskazanych kryteriów:

  1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny /podpisane przez rodziców/opiekunów
  2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
  3. Zaświadczenie o zatrudnieniu  ojca i matki dziecka
  4. Pozostałe załączniki - Zarządzenie nr 47/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 17.02.2021

- Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/opiekunowie dziecka

- Sposoby złożenia wniosku:

  • Elektronicznie /skan, zdjęcie/ na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Osobiście – wniosek z w/w  załącznikami w zamkniętej, podpisanej kopercie, należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru:  codziennie  w godz. 6.00 – 9.00    12.30 – 13.00   14.50 -  17.00

- Wnioski przyjmowane są do dnia

     19 marca 2021r do godz. 17.00
Copyright © 2011 - 2022 Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliczce  |  Designed by Wankom